Nejbližší akce

Moravskoslezský kraj

Výsledky okresního kola soutěže

Publikováno v O ŠKOLE

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír 24. únor 2017 ZUŠ J. A. Komenského Studénka

 

Kategorie II. (do 10 let)

Madurová Julie                        Martin Vozar                      1. místo s postupem do krajského kola

Miturová Valentina                   Renata Talpová                 1. místo

Kategorie III. (do 11 let)

Hrachovina Michal                   Renata Talpová                 1. místo s postupem do krajského kola

Přadková Klára                        Martin Vozar                      2. místo

Kategorie VI. (do 14 let)

Galia Robin                             Renata Talpová                  1. místo

Kategorie VII. (do 15 let)

Hanáčková Helena                 Martin Vozar                       1. místo s postupem do krajského kola

 

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje 27. únor 2017 ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm

Kategorie 0. (do 9 let)

Besedová Božena                 Milena Panáčková                2. místo

Kategorie I. (do 10 let)

Miturová Valentina                Andrej Capovský                2. místo

Chrástková Beata                 Milena Panáčková                2. místo

Kategorie II. (do 11 let)

Piterková Hana                    Milena Panáčková                2. místo

 

Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru 15. březen 2017 ZUŠ Nový Jičín

Kategorie 0.c Hra na kytaru sólo (do 10 let)

Mičulek Matyáš                    Miloš Háva                          1. místo

Kategorie I. Hra na kytaru sólo (do 11 let)

Vít Jan                                  Zdeněk Vlk                         3. místo

Kategorie II. Hra na kytaru sólo (do 12 let)

Svobodník František            Libor Beseda                       1. místo s postupem do krajského kola

Feilhauer Jakub                   Libor Beseda                        1. místo s postupem do krajského kola

Majírková Elen                     Zdeněk Vlk                         2. místo

Kategorie III. Hra na kytaru sólo (do 13 let)

Rašek David                        Zdeněk Vlk                          1. místo

Černý Filip                           Zdeněk Vlk                          3. místo

Kategorie VII. Hra na kytaru sólo (do 17 let)

Martin Kubíček                    Zdeněk Vlk                          1. místo s postupem do krajského kola

Kategorie VIII. Hra na kytaru sólo (do 26 let)

Feilhauer Jaromír               Libor Beseda                         1. místo s postupem do krajského kola

Kategorie II. Kytarová dua

Rašek David + Šajtarová Klára     Zdeněk Vlk                  1. místo

 

Okresní kolo soutěžní přehlídky pro jazzové soubory a ostatní orchestry 17. březen 2017 ZUŠ J. A. Komenského Studénka

Kategorie I. Jazzové soubory do 18 členů (do 14 let)

Swingová partička             Martin Maléř                          1. místo s postupem do krajského kola

 

Všem soutěžícím i jejich pedagogům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

 

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Jarní koncert aneb talent kvete na jaře

Publikováno v Hudební obor

Se zajímavým nápadem pro mladé sólisty přišlo v letošním roce vedení symfonického orchestru Moravská Sinfonietta. Žáci základních uměleckých škol dostali možnost zúčastnit se konkurzu v projektu

"JARNÍ KONCERT, ANEB TALENT KVETE NA JAŘE"

Konkurz byl určen pro žáky základních uměleckých škol z celé České republiky. Z naší školy se konkurzu zúčastnila flétnistka Alice Štěpánková (pedagog Markéta Tulejová), která splnila podmínky konkurzu a vystoupí jako sólistka 2. dubna v 17.00 hodin na koncertě v Řepištích. Pro své vystoupení si Alice vybrala jednovětý koncert D dur klasicistního skladatele Dominika Josefa Škroupa. 

Moravská Sinfonietta

Myšlenka symfonického orchestru vznikla již v roce 2010 a v následujícím roce byl tento záměr realizován v podobě občanského sdružení. Zároveň je také jedinečnou orchestrální akademií v regionu. Veškeré zázemí poskytuje malebná obec Řepiště, která je situována mezi Frýdkem - Místkem a Ostravou. Orchestr zkouší v tamní sportovní hale. Tato organizace nabízí široké uplatnění studentům a absolventům konzervatoří či základních uměleckých škol. Poskytuje možnost sebezdokonalení a profesní praxe v tomto tělese. Záměrem akademie je současně vzdělávat v orchestrální praxi hráče z celé České republiky a Slovenska. Dokládá to i fakt, že hráči dojíždí z Prahy, Brna, Pardubic, Kroměříže, Bratislavy a Žiliny. 

Sinfonietta

Jarní koncert

Publikováno v Hudební obor

Srdečně zveme všechny příznivce naší školy k návštěvě Jarního koncertu, který se uskuteční 5. dubna 2017 v 16.30 hodin v koncertním sále ZUŠ na ulici Kostelní ve Fulneku. Na koncertě se Vám představí žáci hudebního oboru. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jarní koncert Fulnek