Nejbližší akce

Moravskoslezský kraj

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Závěrečný koncert tanečního oboru

Publikováno v Taneční obor

Srdečně zveme všechny příznivce naší školy a především tanečního oboru na závěrečný koncert, kde se Vám představí žáci tanečního oboru Radky Heiserové. Na koncertě vystoupí absolventky:

 • Batalová Beata
 • Miturová Viktorie
 • Niklová Natálie
 • Ondroušková Dominika
 • Radová Magdaléna
 • Šafránková Karolína
 • Ševčíková Aneta
 • Vojkůvková Klára

Koncert se uskuteční v pondělí 5. června 2017 v 17.00 hodin v prostorách Dělnického domu ve Studénce. Těšíme se na Vaši návštěvu.

TO w3

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Výstava žáků výtvarného oboru

Publikováno v Výtvarný obor

 

První týden v červnu 2017 proběhne v ateliéru výtvarného oboru výstava prací absolventů a žáků ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce. Výstava bude zahájena vernisáží, která se uskuteční 5. června v 17.00 hodin. Výstavu zahájí paní ředitelka Mgr. Renata Talpová. Odbornou prezentací Vás provede třídní učitel Janis Masmanidis. V hudebním programu vystoupí žáci ze třídy Markéty Tulejové

Výstava bude otevřena od 5. 6. - 9. 6. 2017 v době od 9.00 - 17.00 hodin. V případě zájmu o návštěvu výstavy pro mateřské školy a základní školy je z kapacitních důvodů potřeba nahlásit svou účast na výstavě (te. 776 72 72 16).

 

Absolventi výtvarného oboru ve školním roce 2016/2017 ze třídy Janise Masmanidise

 • Koukalová Valérie
 • Mihalíková Nikol
 • Omamiková Lucie

Absolventi výtvarného oboru ve školním roce 2016/2017 ze třídy Mgr. Jany Segeťové

 • Bělušová Marie
 • Hrda Tomáš
 • Kahajová Michaela

Vernisáž VO

Novohradská flétna

Publikováno v Hudební obor

Novohraské hory nás lákají nejen krásnou přírodou, čistou vodou a rybníky kam se podíváme, ale také hudbou. V pátek 12. května 2017 se zde konal 14. ročník mezinárodní flétnové soutěže Novohradská flétna. Z naší školy se na soutěž vypravily dvě žačky ze třídy paní učitelky Markéty Tulejové - Alice Štěpánková a Karolína Pustková. Děvčata  se v početné konkurenci neztratila a domů si přivezla krásná ocenění. Alice získala ve 2. kategorii 2. cenu a Karolína ve stejné kategorii získala umístění nejvyšší - 1. cenu. Tento den byl pro obě mladičké flétnistky významným dnem v jejich začínající umělecké kariéře. Přejeme Karolíně i Alici mnoho dalších úspěchů, radost z hudby a spostu nádherných uměleckých zážitků.

 Nové Hrady 2017