Nejbližší akce

Moravskoslezský kraj

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Tulejbus debutoval v Parníku

Publikováno v Hudební obor

Velký úspěch prožila kapela Tulejbus, která pracuje pod vedením Jana Tuleje a která dostala příležitost představit se v hudebním klubu Parník v Ostravě 14. listopadu 2016 v rámci jazzového podvečeru "Jazztalent". Mladí muzikanti nezklamali a početné publikum přivedli do varu už při první skladbě Heat the Road Jack! Kapela dále pokračovala světovými hity i vlastní tvorbou a během svého vystoupení se stali miláčky publika. Obecenstvo nechtělo mladou nadějnou kapelu pustit z pódia a Tulejbusáci si tak prožili svůj velký debut před naplněným sálem hudebního klubu Parník. Přejeme kapele mnoho dalších úspěchů a těšíme se na další její vystoupení, které se bude konat 27. istopadu 2016 na klimkovickém náměstí v 15.00.

Tulejbus Parník

Múzy Ilji Hurníka

Publikováno v Hudební obor

 

18. října 2016 se již počtvrté v Základní umělecké škole v Háji ve Slezsku konala za podpory sdružení Múza soutěž mladých umělců "Múzy Ilji Hurníka". Soutěž je věnována soudobé hudbě, tedy autorům XX. a XXI. století a mladým interpretům z řad základních uměleckých škol. Soutěž je rozdělena do čtyřech kategorií:

  • smyčcové a dechové nástroje, kytara
  • zpěv
  • skladba a improvizace
  • klavír

Zvláštní blok je také vyhrazen výtvarnému oboru.

Porota byla složena ze tří členů, hudebních skladatelů Edvarda Schiffauera, Lenky Štůralové a Milana Bátora.

Letošního ročníku soutěže se zúčastnily dvě flétnistky v sólové hře Alice Štěpánková a Markéta Chrástková, obě ze třídy Markéty Tulejové. Alice soutěžila v kategorii mladších žáků, kde získala Zlatou múzu a Markéta Chrástková v kategorii starších žáků získala rovněž Zlatou múzu. Soutěže se také zúčastnilo flétnové trio "Kakao" ve složení: Alice Štěpánková, Karolína Pustková a Ondřej Wojtovič. Tento nadějný mladý soubor získal kromě Zlaté múzy také veřejné ocenění poroty. Gratulujeme všem reprezentatnům naší školy za skvělý výsledek a přejeme mnoho dalších uměleckých zážitků.

Ondřej třídaAlice třída