Nejbližší akce

Moravskoslezský kraj

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Talentové zkoušky a den otevřených dveří

Publikováno v PRO RODIČE

V měsících duben - květen 2017 proběhnou talentové zkoušky pro přijetí žáků do ZUŠ J. A. Komenského ve Studénce a na všech místech poskytovaného vzdělávání.

Požadavky k talentovým zkouškám pro přijetí do ZUŠ

Hudební obor:


Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v hudebním oboru na základě těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let


Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

 

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let


Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Intonace tónů, nápěvů

 

Taneční obor


Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání v tanenčním oboru na základě těchto kritérií:


Přípravné studium pro děti od 5 let


Rozhovor uchazeče s pedagogem bez účasti rodiče

Zpěv písně

Zopakování elementárního rytmu

Přirozený běh a chůze po kruhu

Volný pohyb v prostoru

Uchazeč vykoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let


Zopakování viděného prvku

Chůze, poskoky, skoky a běhy v rytmu

Různé pohyby paží

Flefibilita těla v sedu a lehu na zemi

Výtvarný obor


Uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání ve výtvarném oboru na základně těchto kritérií:

Přípravné studium pro děti od 5 let


Kresba tužkou na dané téma

Fantasie - libovolná technika

Uchazeč může přinést vlastní práce

Uchazeč vykjoná talentovou zkoušku na základě těchto kritérií:

Základní studium pro žáky od 7 let


Kresba tužkou na dané téma

Volná kompozice libovolnou technikou

Uchazeč může přinést vlastní práce

V případě zájmu mohou uchazeči o studium se svými rodiči v tomto termínu navšívit jakoukoliv výuku ve všech oborech a na všech pracovištích.

Bližší informace Vám poskytneme na tel. 734 769 418 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.