Moravskoslezský kraj

Lednové setkání - tentokráte v Klimkovicích

Publikováno v O ŠKOLE

ZUŠ J. A. Komenského a ZUŠ Klimkovice v letošním roce navázaly uměleckou spolupráci formou společných koncertů žáků obou škol. První společné setkání se uskutečnilo 11. ledna 2018 v naší škole, kde ve večerních hodinách proběhl historicky první společný koncert žáků hudebních oborů. Koncert byl laděn v příjemné a přátelské atmosféře a všichni vystupující se předvedli velmi zdařilými výkony. V úterý 30. ledna 2018 proběhne podobný koncert "Lednové setkání - tentokráte v Klimkovicích". Přijměte prosím naše pozvání a přijeďte podpořit všechny účinkující - tentokráte do ZUŠ v Klimkovicích. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Lednové setkání Klimkovice

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby

Publikováno v Hudební obor

Ve dnech 9. - 12. listopadu 2017 se v Ostravě konal první ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby. Jednalo se o vícedenní kulturní událost, na níž se prezentovala hudba slovanských národů prostřednictvím prvotřídních interpretů povětšinou ze slovanských zemí. Hlavními cíli festivalu byla národní i mezinárodní spolupráce umělců a teoretiků se společnou myšlenkou propagace slovanské kultury. Dále prohlubování vztahů mezi historicky i geograficky příbuznými národy, kdy tmelícím prvkem a společným jmenovatelem je právě kultura. 

Nedílnou součástí festivalu byla též Mezinárodní interpretační soutěž slovanské hudby dětí a mládeže ve věku 8 - 26 let, která vyvrcholila koncertem vítězů přenášeným v přímém přenosu Českým rozhlasem Ostrava. Soutěž byla hodnocena odbornou mezinárodní porotou. Předsedou poroty byl Jiří Čaňo, klarinetista, saxofonista, ředitel Základní umělecké školy Ostrava - Poruba, bývalý dirigent Hudby ministerstva vnitra, dalšími porotci, hodnotící mladé umělce byli například Dalibor Karvay ze Slovenska, houslista, přední světový interpret, vítěz prestižních soutěží včetně houslové soutěže Davida Oistracha v Moskvě, nositel řady ocenění včetně ceny Ministra kultury Slovenské republiky nebo Artyom Garnov z Ruska - operní pěvec, sólista velkého moskevského divadla Novaya Opera, vítěz celoruské pěvecké soutěže A. Ivanova, nositel vyznamenání poroty Národní operní akademie "Oněgin".

Ze Základní umělecké školy J. A. Komenského ve Studénce se soutěže zúčastnila nadějná flétnistka Alice Štěpánková ze třídy Markéty Tulejové, která v evropské konkurenci vybojovala krásné 2. místo. V neděli 12. listopadu patřilo studio 1 Českého rozhlasu vážné hudbě a nejlepším mladým umělcům v Česka, Polska, Ukrajiny a Ruska, kteří představili to nejlepší ze svého repertoáru na "Koncertu mladých sólistů". Alice Štěpánková byla součástí tohoto výjimečného koncertu a mohla tak společně s dalšími mladými umělci důstojně zakončit 1. ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby.

Na záznam z koncertu se můžete podívat zde.

Alice MFSH

 

Karolína Pustková v České filharmonii

Publikováno v Hudební obor

Do své páté sezóny právě vstoupil společný projekt symfonického orchestru žáků AZUŠ ČR (Asociace základních uměleckých škol) a členů České filharmonie. Tento jedinečný projekt je výjimečný tím, že za pulty vedle profesionálních hudebníků České filharmonie usednou žáci základních uměleckých škol z celé České republiky. Kritéria pro výběr žáků do projektu jsou stanovena na základě dosavadních hudebních výsledků - například vítězství v celostátních a mezinárodních soutěžích, účastí na mezinárodních přehlídkách apod. Z Moravskoslezského kraje byla nominována také jedenáctiletá flétnistka Karolína Pustková ze třídy Markéty Tulejové, která svou nominaci obhájila a usedne tak po boku profesionálů České filharmonie. O to více nás těší, že byli vybráni do sekce fléten jen dva žáci z celé České republiky a jedním z nich je právě žákyně naší školy. V následujících několika měsících teď Karolínu čeká série zkoušek a soustředění, které vyvrcholí 24. června 2018 koncertem v pražském Rudolfinu v Dvořákově síni a 27. června 2018 na Hradčanském náměstí v Praze v rámci Československého dne, který bude přenášet v přímém přenosu Česká televize. Karolíně gratulujeme a přejeme ji mnoho dalších hudebních zážitků a příležitostí.

Kája

Další články...