Moravskoslezský kraj

Taneční soustředění

Publikováno v O ŠKOLE

Ve dnech 10. - 12. listopadu 2017 proběhlo soustředění žáků tanečního oboru z Fulneku společně s žáky tanečního oboru Základní umělecké školy Odry, ze třídy paní učitelky Romany Fardové. Cílem soustředění byla výměna tanečních zkušeností, čerpání nových nápadů a příprava na Vánoční taneční koncert a soutěž základních uměleckých škol vyhlášenou MŠMT v tanečním oboru. Soustředění bylo přínosem pro všechny zúčastněné, neboť se paní učitelky Vlasta Tarčová a Romana Fardová střídaly v tanečních hodinách a každá svou lekci zaměřila na jiný styl tance. Žáci si tak mohli vyzkoušet nejen jiné slyly, ale zároveň i jiné způsoby vedení tanečních hodin. 

Pro zpestření dne si žáci obou základních uměleckých škol zahrály různé taneční hry, do které zapojily i své pedagogy. Soustředění vyvrcholilo společným vystoupením, kde si každá skupina žáků připravila vlastní, jedinečnou choreografii. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že se soustředění vydařilo a že tato akce jistě nebyla poslední příležitostí při vzájemném uměleckém setkávání. Přestože byli všichni po náročném víkendu unavení, byli nadmíru spokojení. 

Na závěr patří poděkování Aktivu rodičů při ZUŠ ve Fulneku za finanční podporu žákům, kteří se víkendového soustředění zúčastnili. 

Za kolektiv pedagogů vedoucí pobočky ve Fulneku Mgr. Martina Mudříková

IMG 1466

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.