Nejbližší akce

Moravskoslezský kraj

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Publikováno v O ŠKOLE

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého  výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html

 

 

 

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Publikováno v Výtvarný obor

projekt

 

Název projektu: Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách


Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na kozervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

 

Tulejbus jede do Parníku

Publikováno v Hudební obor

Stejně jako v loňském roce nám začátek listopadu nabízí jedinečný koncert v ostravském hudebním klubu Parník, kde pod vedením pana učitele Jana Tuleje vystoupí v rámci projektu Jazztalent kapela Tulejbus. Koncert startuje 15.11.2017 v 17.00 hodin.

Jazztalent je tradiční přehlídka kapel základních uměleckých škol z našeho regionu. Každoročně můžete sledovat začínající skupiny a různé hudební formace. Projekt Jazztalent je jedinečný díky spolupráci učitelů - muzikantů a jejich svěřenců z různých hudebních škol. Přijďte podpořit začínající hudební generaci a roztočte to společně s námi.

 

 Tulejbus v Parnikux

Podzimní koncert

Publikováno v Hudební obor

Srdečně zveme všechny příznivce naší školy na tradiční Podzimní koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční 9. listopadu 2017 v 16.30 v koncertním sále ZUŠ ve Studénka na ulici Butovická.

Těšíme se na Vaši návštěvu

podzimní koncert Studénka